Znak Ceske tabornicke unie
KOLT je členem ČTU

Úvodní stránka
Spolek KOLT
Z historie našich akcí
O táborech
Lidé KOLTu
Fotogalerie
Stáhněte si
Stáhněte si
Napište nám

Datová schránka
jg7hvk3

Rychlé odkazy
Foto ZDT Lukmen 2019
Foto ZDT Rumcajs 2019
Foto ZDT Lukmen 2018
Foto ZDT Rumcajs 2018

FB logo

k 29. 2. 2020
máme za sebou 84.923 děckodní
(To je jako pět let prázdnin pro 46 dětí!)

Adresy letních táborů
LDT o.s. KOLT pod Čeřínem
382 92 Rožmitál na Šumavě

LDT o.s. KOLT
Velká Lečice
262 05 Velká Lečice

Lesní Tábor
Dolní Sedlo
463 34 Hrádek n. Nisou


Naši partneři
Nadační fond Veolia Nadační fond Veolia

logo firmy PELMI

Čeřínští táborníci děkují firmě PELMI za sponzoring - díky jejich daru jsme si mohli koupit 4 zbrusu nové stany!

Nadace Terezy Maxové Nadace Terezy Maxové

logo.gif, 7,5kB
1beh_v75px.gif, 3,1kB 2beh_v75px.gif, 3,4kB 3beh_v75px.gif, 4,3kB 4beh_v75px.gif, 3,9kB
Čeřín 1. běh Velká Lečice Čeřín 3. běh Lesní tábor
JEDNOTLIVÉ BĚHY NAŠICH LETNÍCH TÁBORŮ
(klikněte na příslušný symbol)

Vítejte!!

Právě jste dorazili na stránky občanského spolku KOLT, který pořádá zimní a letní tábory pro děti. Účelem těchto stránek je poskytnout Vám vyčerpávající informace o všem, co by Vás ohledně našeho spolku mohlo zajímat.

Všechny 4 party, které pořádají jednotlivé turnusy našich letních táborů, mají své vlastní webové stránky.
Tam se dozvíte podrobnosti o jednotlivých táborech, o lidech, kteří tam jezdí, o táborovém programu, najdete tam novinky z táborového života a podobně.
Pro vstup na stránky jednotlivých běhů klikněte vpravo nahoře na této stránce na symbol příslušné party.

Krátké i dlouhé zprávy ... [archív]

Vážení rodiče,
vzhledem k nutnosti sanitace tábořiště při střídání turnusů v Čeříně jsme museli změnit návaznosti autobusů 1. a 3. běhu. Doprava na tábory proběhne takhle:

1. běh
• odjezd z Roztyl 11.7. v 10 hodin ráno (sraz s rodiči v 9:30)
• odjezd z Čeřína 25.7. v 10 hodin, příjezd na Roztyly kolem 13:00

3. běh
• odjezd z Roztyl 25.7. ve 14:30 hodin (sraz s rodiči ve 13:45)
• odjezd z Čeřína 8.8. ve 14 hodin, příjezd na Roztyly kolem 17:30

Díky za pochopení!

Lukmen, 01.07.2020

POZOR NA DOPLATKY ZA LETNÍ TÁBORY!!

Vážení rodiče, nezapomeňte, že do 1.6.2020 je třeba doplatit plnou cenu letních táborů! Dítě, za které peníze nedorazí, automaticky spadne mezi náhradníky bez garantovaného místa na táboře! Takové dítě bude moci být kdykoliv přeskočeno jiným zájemcem, který pošle plnou cenu tábora. NEBERTE TO NA LEHKOU VÁHU!!

Lukmen, 28.05.2020

Stanovisko o.s. KOLT k LDT 2020

Všechny 4 plánované turnusy LDT o.s. KOLT 2020 proběhnou podle původního plánu, v avizovaných termínech a s plným plánovaným počtem dětí (=cca 50 dětí na jednom turnusu). Hygienicko-protiepidemická opatření se ale samozřejmě našich táborů bezprostředně dotknou v mnoha oblastech.

V této souvislosti bychom chtěli rodiče našich dětí informovat o tom, že:
 1. Při přípravě a organizaci letních táborů 2020 vychází o.s. KOLT zejména ze stanoviska MZ ČR, publikovaného 14. 5. 2020 (viz tento dokument PDF). Těmito pravidly se budeme na našich táborech v maximální možné míře řídit, samozřejmě s přihlédnutím k povaze našich táborů (stanový tábor v přírodě).
 2. KOLT prohlašuje, že:
  • na KOLTích táborech jsme zpřísnili vstupní zdravotní filtr (bezinfekčnost, posudek lékaře, měření teploty při odjezdu na tábor)
  • na KOLTích táborech budeme dodržovat zvýšená pravidla hygieny všech účastníků (časté a důkladné mytí rukou, měření teploty, desinfekce...) a separace v případě podezření na nákazu
  • na KOLTích táborech budou na maximální možnou míru omezeny kontakty dětí i personálu tábora s okolím
  • na KOLTích táborech budeme dodržovat zvláštní organizační opatření při střídání turnusů (desinfekce tábořiště a dopravních prostředků, zamezení promíchání obou skupin, časový odstup atd.)
 3. Došlo ke změně v textu Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte, které je potřeba odevzdat při odjezdu dítěte na tábor. Upozorňujeme, že potvrzení musí být podepsáno zákonným zástupcem dítěte v den odjezdu dítěte na tábor, nikoliv dříve (!!). Budeme akceptovat pouze aktuální verzi potvrzení. Potvrzení o bezinfekčnosti musí mít každá osoba na táboře (tzn. včetně personálu).
 4. Při odjezdu na tábor nebudeme kromě bezinfekčnosti vyžadovat žádné další speciální potvrzení (např. negativní test na COVID).
 5. Došlo k drobné změně v textu Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte, který vystavuje ošetřující lékař. Ačkoliv je platnost posudku obecně 24 měsíců, budeme na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR letos vyžadovat čerstvé, aktuální potvrzení.
 6. Na našich táborech (uzavřená komunita v přírodě mimo civilizaci) nebudeme nosit roušky. Přesto si jednotlivé party mohou na rodičích vymínit jako povinnou výbavu účastníka tábora určitý počet roušek a/nebo osobní desinfekční prostředek (rodiče budou informováni zvlášť).
 7. Pokud by se na táboře přes všechna přijatá opatření vyskytla nákaza COVID-19, bude muset být tábor pravděpodobně ukončen. Toto riziko neseme všichni společně. Rodiče předáním dítěte na tábor akceptují riziko předčasného ukončení tábora bez jakékoliv finanční kompenzace.
V Praze 20. 5. 2020
Lukáš Bezděk, jednatel o.s. KOLT ve spolupráci s hlavními vedoucími všech letních táborů
Lukmen, 20.05.2020

LETNÍ TÁBORY (SAMOZŘEJMĚ) BUDOU !!

Vážení rodiče, jak určitě víte z médií, situace kolem infekce COVID-19 se vyvíjí natolik příznivě, že i státní orgány nakonec akceptovaly pořádání dětských táborů v termínu letních prázdnin. Kapacitní omezení se našich turnusů nijak nedotknou, takže můžeme s radostí konstatovat, že všechny KOLTí letní tábory se uskuteční v plánovaných termínech a v plném rozsahu. HURÁ!!

Samozřejmě přijmeme řadu hygienických a epidemiologických opatření, která mají za účel snížit riziko možného zavlečení infekce na minimum. Většina těchto opatření se bude týkat samotného průběhu našich táborů, některá se dotknou i rodičů (změny ve zdravotní dokumentaci). O všem budeme brzy informovat na tomto místě i v mailu adresovaném přímo všem rodičům.

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI NA NAŠICH TÁBORECH !!!

Lukmen, 19.05.2020

AKTUÁLNĚ K POŘÁDÁNÍ LETNÍCH TÁBORŮ

Vážení rodiče, stejně jako Vy, tak i my v KOLTu samozřejmě bedlivě sledujeme vývoj aktuální situace ohledně pořádání letních táborů v souvislosti s koronavirem. Zaznamenali jsme prohlášení ministra školství, sledujeme informace v médiích i stanoviska nejrůznějších organizací, které se volnočasovými aktivitami dětí profesně zabývají (ČTU, ČRDM, SPDDM apod.).

Neumíme si léto bez táborů představit a i nadále jednoznačně počítáme s jejich pořádáním. Myslíme si, že veškerá kategorická prohlášení jsou v tuto chvíli předčasná, vždyť do prázdnin zbývá ještě 2,5 měsíce času!! Samozřejmě v KOLTu diskutujeme možné varianty a scénáře, ale je opravdu ještě brzy dělat jakékoliv závěry. Pokud by bylo třeba přijmout nějaké krizové rozhodnutí, samozřejmě o tom budeme rodiče informovat (na tomto místě a také e-mailem).

Důvěřujte nám a hlavně si všichni společně přejme, aby všechny tábory, naplánované na letní prázdniny, proběhly v plánovaných termínech a se spokojenými dětmi. Pevně věříme, že tomu tak nakonec bude!

Lukmen, 15.04.2020

ZMĚNA TERMÍNU PRO ÚHRADU DOPLATKŮ ZA ÚČAST NA LDT o.s. KOLT!

Vážení rodiče, s pochopením k současné napjaté a nejisté situaci posunujeme o měsíc termín pro zaplacení doplatků za pobyt Vašich dětí na našich letních táborech. Termín je nově stanoven až na 1. června 2020.

Tímto opatřením chceme hlavně zmírnit tlak na finanční situaci rodin v době koronavirové nákazy. Nic to ale nemění na tom, že s konáním letních táborů samozřejmě i nadále počítáme, přípravy jednotlivých part jsou v plném proudu a jsme stále přesvědčeni, že se s Vašimi dětmi v létě na našich táborech setkáme! :o)

Lukmen, 03.04.2020

INFORMACE o.s. KOLT K SITUACI KOLEM KORONAVIRU

Vážení rodiče, ani v nejmenším nepředpkládáme, že by se současná omezení, přijatá Vládou ČR, měla dotknout období zatím tak vzdáleného, jako jsou letní prázdniny. Přesto jsme už přijali dotaz jednoho z Vás, jak by to bylo se stornem v případě, že by naše tábory musely být zrušeny. Proto zveřejňujeme toto naše stanovisko k chystaným tetním táborům:

Pokud by musely být z důvodu rozhodnutí státních orgánů zrušeny letní tábory, pořádané o.s. KOLT v období letních práznin 2020, byly by rodičům vráceny veškeré peníze, zaplacené za účast dětí (tzn. včetně zálohy), s výjimkou režijního poplatku 300 Kč za dítě. Tento poplatek by sloužil k úhradě marně vynaložených nákladů, souvisijících s přípravami na tábor, které již probíhají a které bychom byli nuceni zaplatit bez ohledu na to, zda se tábor uskuteční (brigády, příprava materiálu a vybavení, nájemné za pozemky apod.). Věříme, že je to férové stanovisko a děkujeme za jeho pochopení.

Jak jsem už napsal, v žádném případě ale s rušením našich táborů nepočítáme a neplánujeme je, naopak - přípravy na letní tábory 2020 jsou v plném proudu a všichni se moc těšíme na setkání s Vašimi dětmi na táborech v Čeříně, v Lečici nebo v Sedle v létě 2020! :o)

Lukmen, 15.03.2020

Vážení rodiče, den po spuštění veřejného přihlašování na naše tábory musíme bohužel uzavřít oba Čeřínské turnusy. Oba tábory jsou naplněny k prasknutí, máme spousty náhradníků a i kdybychom zvýšili kapacitu tábora o 20 dětí, nestačilo by to. Jsme za to rádi a omlouváme se všem těm, jejichž děti se na tábor nevešly. Bohužel, nedá se nic dělat. Děkujeme za Vaši přízeň, moc si jí vážíme!! Bohužel ale musíme napsat: PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ČEŘÍNSKÉ TURNUSY JE UKONČENO!

Lukmen, 04.02.2020
STAV DĚTÍ (letní tábor)
Čeřín Khainether58 (naplněn)
Velká Lečice56 (naplněn)
Čeřín Týna&Rumcajs50 (naplněn)
Lesní tábor Márty56 (naplněn)
Placení, pokyny atd.Kdo jede??
Kalendář
LETNÍ TÁBORY
11. - 25. 7. 2020
Čeřín Khainether (proběhl)
26. 7. - 15. 8. 2020
Velká Lečice Ivan (Machač) (probíhá)
25. 7. - 8. 8. 2020
Čeřín Týna&Rumcajs (proběhl)
4. - 25. 7. 2020
Lesní tábor Márty (proběhl)