Úvodní stránka
Spolek KOLT
Z historie našich akcí
O táborech
Lidé KOLTu
Fotogalerie
Stáhněte si
Stáhněte si
Napište nám

logo.gif, 7,5kB
1beh.gif, 2,2kB 2beh.gif, 2,3kB 3beh.gif, 2,3kB 4beh.gif, 2,2kB
JEDNOTLIVÉ BĚHY NAŠICH TÁBORŮ
(klikněte na příslušný symbol)

Základní informace

Nacionále | KOLT | Tábory | Hospodaření | Majetek | Personál | Děti

NACIONÁLE

Název:Občanský spolek Klub organizátorů letních táborů
Datum vzniku:9. března 1994
Registrace – rejstříkový soud:spisová značka L 5861, vedená u Městského soudu v Praze
Datum zápisu:1. ledna 2014
IČO:61380466
DIČ:CZ61380466
Sídlo:Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 128/32
Mobil:604 604 604
Mail: kolt@kolt.cz
Bankovní spojení:FIO banka
Číslo účtu:2600364317 / 2010
Datová schránka:jg7hvk3

KOLT
Klub Organizátorů Letních Táborů (KOLT) je občanský spolek, tedy právnická osoba, založená dle zákona o sdružování občanů. KOLT vznikl na jaře roku 1994, protože jsme potřebovali právně legalizovat pořádání (tehdy ještě pouze letních) dětských táborů. Tehdejší sdružení KOLT založil kolektiv, který v letech 1991-1993 zajišťoval tábory Českého statistického úřadu (ČSÚ) a od roku 1994 převzal tyto tábory do vlastní režie. V roce 1999 jsme se coby táborový klub T.K. KOLT stali členem České tábornické unie (ČTU). Na konci roku 2015 jsme v souladu s novým občanským zákoníkem přejmenovali KOLT na občanský spolek.

Základem činnosti KOLTu jsou letní dětské tábory (LDT), tj. 2-3 týdenní pobyty pod stany v přírodě. Od roku 1997 organizujeme navíc i zimní tábory (ZDT) v termínu jarních prázdnin pražských dětí - týdenní pobyty na horách. Naše činnost se během času stále rozšiřuje, zatímco v roce 1994 jsme začínali s jediným turnusem letního tábora, dnes pořádáme čtyři turnusy LDT, dva turnusy ZDT a k tomu ještě navíc několik menších akcí (víkendové výpravy, Dětský den, Tajný Závod atp.).

TÁBORY
Od roku 2011 jsou pod hlavičkou KOLTu pořádány 4 turnusy letních táborů – 2 v Čeříně, Lesní Tábor v Dolním Sedle a tábor v Lečici.

Prvoběžci jsou parta, navazující na zakladatele KOLTu. Mnohaletým hlavasem byl Lukáš „Lukmen“ Bezděk, v dnešní době vede tyto tábory v jihočeském Čeříně Martin „Khainether!“ Gryc. Druhoběžce vedl po mnoho let Martin „Márty“ Tázler, který se ale v roce 2010 osamostatnil, rok poté založil a dodnes vede Lesní Tábor. Parta druhého běhu se po odchodu Mártyho zformovala kolem Katky „Kachny“ Páchové, následně se také rozloučila s Čeřínem a od roku 2011 pořádá tábory v Lečici u Kocáby. No a konečně Třeťoběžci byli odpočátku (rok 1999) spjati s Čeřínem a jmény Honza „Straka“ Kašpárek a Honza „Pytlák/Rumík“ Petraš, který vede tuto partu dnes.

Neměli bychom zapomenout ani na zimní tábory, které pořádáme pravidelně od roku 1997. První turnus (Praha 6-10) je od začátku pořádán zejména lidmi z prvoběhové party a vede jej Lukáš „Lukmen“ Bezděk. Druhý turnus (Praha 1-5) byl v prvních letech pořádán partou kolem Mártyho, ale od roku 2004 je již výhradně táborem třeťoběžců kolem Haničky „Šipky“ Šroňkové a hlavně Pytláka.

HOSPODAŘENÍ
KOLT je samostatně hospodařící spolek, jehož každoroční hospodaření je limitováno zejména penězi, vybranými od rodičů za účast jejich dětí na našich akcích. Nadto nám ale hodně pomáhá členství v ČTU, díky němuž máme možnost čerpání nezanedbatelných příspěvků státu na provoz našich táborů. Jinak jsme ovšem zcela soukromý subjekt, nejsme podnikový tábor, nejsme napojeni na žádnou firmu, která by nám trvale finančně přispívala či nás dotovala. Kromě vlastních peněz a příspěvků ČTU se ještě příležitostně účastníme jednorázových grantových programů, vyhlašovaných např.Magistrátem HLMP, Nadací Terezy Maxové apod. Naše činnost je díky všem výše uvedeným zdrojům finančně soběstačná. Roční obrat spolku je přibližně 500-700 tisíc Kč.

MAJETEK
Od roku 1997, kdy došlo k přestěhování a přebudování letního tábora, je KOLT vlastníkem kompletního stanového tábora v Čeříně. K základnímu táborovému vybavení patří stany pro děti a personál vč. postelí a matrací ("Ještědy" s předsíňkou + dřevěné „podsaďáky“), velký vojenský stan typu "hangár" (jídelna + „bažina“ pro vedoucí), hygienický srub se sprchovacím zařízením a kotlem na ohřev teplé vody, dřevěné latríny, kuchyňský srub s instalovanou polní kuchyní, pecí a kuchyňským vybavením, lavice a stoly do jídelny a bažiny, táborový vodovod. Kromě toho KOLT disponuje základním sportovním vybavením, nezbytným nářadím, hadicemi, nástěnkami a mnoha dalšími drobnostmi.
Kromě čeřínského tábora disponují i zbylé dvě party, které působí pod hlavičkou KOLTu (tj. Lesní Tábor a Lečice) vlastními kompletně vybavenými tábory včetně všeho potřebného inventáře a zázemí.

PERSONÁL
Veškerý personál táborů - oddílové vedoucí a praktikanty, hospodáře, zdravotníky, kuchaře, zásobovače atd. - si zajišťujeme sami z řad kamarádů a známých; nezanedbatelná část personálu pochází z řad dětí, našich odchovanců. Všichni vykonáváme práci na táborech z nadšení a za symbolickou odměnu. Většina personálů je z řad studentů; ti, kdo jsou zaměstnaní, si berou na dobu tábora buďto dovolenou, nebo neplacené volno. Kromě samotné práce na táborech jsou všichni členové táborových part aktivní i v průběhu roku - účastní se přípravy jednotlivých turnusů, chystají celotáborové hry, jezdí na brigády v místě konání tábora, povinně se účastní stavění a bourání tábora atd.

DĚTI
KOLT nepořádá podnikové tábory, takže i účast na našich táborech je otevřená v podstatě komukoli. Máme samozřejmě databázi pravidelných účastníků našich táborů, kterou rok od roku rozšiřujeme o nováčky. Na počátku naší činnosti jsme převzali děti, zvyklé jezdit na tábory ČSÚ a postupem doby se okruh "našich" dětí rozšířil až na současných bezmála 1.500 jmen. Z účastníků posledních táborů také vždy obsazujeme přednostně nové ročníky; kromě toho se ale samozřejmě snažíme o propagaci našich akcí. Jednoznačně nejlepší formou "náboru" dětí je ale kvalita samotných táborů - pokud se dětem na táboře líbí, rády se po roce vracejí. A to se nám bohudík na všech táborech ve velké míře daří.


Webmaster