LDT ČEŘÍN

- stanovisko o.s. KOLT k nově zavedeným poplatkům ve zdravotnictví

Vážení rodiče,

vzhledem k nově zavedeným poplatkům při návštěvách lékaře a při výdeji léků na předpis, jež se bezprostředně týkají i našeho běžného táborového života, jsme se rozhodli seznámit vás prostřednictvím tohoto dopisu s naším přístupem k nim.

I když zdravotní poplatky mohou tvořit nezanedbatelnou část výdajů běžného táborového hospodaření, budeme tyto poplatky obecně hradit z vlastních zdrojů, viz. též navýšení ceny tábora pro rok 2008.

Pouze ve zvláštních  případech, kdy by došlo k umístění dítěte se zdravotním problémem do zdravotnického zařízení na delší dobu (hospitalizace) a vývoj jeho zdravotního stavu či Vaše rozhodnutí by směřovalo k ukončení jeho pobytu na táboře, bychom řešili poplatky dohodou přímo s vámi. Totéž se týká i nuceného nákupu medikamentů, jejichž užívání zjevně nemá příčinu v pobytu dítěte na našem táboře.

Jedinou výjimku z tohoto režimu tak tvoří dítě, které by nám bylo předáno prokazatelně nemocné i přesto, že má v prohlášení o zdravotním stavu dítěte deklarován opak. V takovém případě bychom trvali nejenom na zaplacení poplatků za takové dítě, ale i na úhradě veškerých druhotných výdajů, které by nám tím vznikly, tj. např. poplatky za dále nakažené děti apod. - nejjednodušším příkladem takovéto situace jsou vši zatažené na tábor. I z těchto důvodů vás prosíme o skutečně zodpovědné posouzení zdravotního stavu Vašich dětí těsně před akcí a o co nejpřesnější informace o jejich aktuálním zdravotním stavu – nám tím ušetříte spoustu práce a sobě i ostatním dětem zbytečné komplikace.

Děkujeme za váš čas a pochopení situace a doufáme, že se tento systém osvědčí a v příštích letech již nebude třeba naň zvlášť upozorňovat.

 

Ing. Lukáš Bezděk

jednatel o.s. KOLT