Zprávy z tábora
Dnes je pondělí 21. ledna 2019
stránky KOLTu

[19.02.2008] Pozdrav ze základního tábora pro výstup na K2    (první běh)
Po opožděném odjezdu autobusem jsme v podvečer dojeli všichni v pořádku pod náš výstupový vrchol. Po najmutí šerpů, kteří nám dopravili naše vybavení a bagáž do předsunutého tábořiště, které nám bude vším pro náš týdenní pobyt na vysokohorské expedici.
Celá expedice čítající 24 odvážných dobrodruhů, se posilnila dovezeným proviantem a seznámila se navzájem se všemi zúčastněnými pomocí abecedy. Na oslavu příjezdu pod vrchol K2, jsme se druhý den poklonili horským bohům uměleckou pantomimou, aby nám bylo umožněno dosáhnout nejtěžší vrcholu světa. Po této produkci začala vybalovat a shromažďovat potřebnou výstroj a výzbroj každá expediční skupina (Lumíci, Laviny, Chatařa Wjetffe), prošla opakováním si uzlů a výběrem kvalitních nosičů. Odpoledne byl podstoupen první aklimatizační výstup na Pěnkavčí vrch, který jsme si zpestřili lyžováním. Na závěr celého dne došel každý expediční tým svým rozhodnutím k nejdůležitější části celého svého snažení a to je výběru výstupové cesty na vysněný vrchol. Následující ráno vyrazila skupina složená z nejodvážnějších členů všech týmů na další lyžařský průzkum na vrchol Portášky.
Zbývající členové se v dopoledních hodinách věnovali logistické činnosti a zázemí celé expedice. V odpoledních hodinách podnikli další aklimatizační výstup na Pěnkavčí vrch.
Večer byl nácvik krizových situací v extrémních podmínkách (omrzliny, horská nemoc apod.)

Zapsali: Lapi, Marietta