Zprávy z tábora
Dnes je pondělí 6. února 2023
stránky KOLTu

[18.07.2006] Třetí_zpráva_z_Čeřína    (první běh)
Po delší odmlce zdravím všechny rodiče z Čeřína,
tábor se nám pomalu blíží ke svému závěru a tep programu se výrazně
zrychluje! :-))

Omlouvám se, že Vám dnes nenapíši chronologicky, co se na táboře od mé
poslední zprávy událo. Je to příliš dlouhý úsek, akce stíhá akci, navíc jsem
mezi tím byl nuceně pracovně v Praze, takže jsem některým táborovým
aktivitám v minulém týdnu ani nebyl osobně přítomen. Přijměte prosím pro
tentokrát pouze výčet toho nejdůležitějšího:

- tábor i všichni v něm jsou v pořádku, zdravotní stav je velmi dobrý,
skutečně jsem snad nikdy nezažil, aby např. po večrejším odchodu všech
oddílu na nocování pod širým nebem nezůstal v táboře ani jeden jediný marod
(!), který by nemohl jít. Jsme zdraví a máme se fajn!

- počasí nám přeje a soudě dle předpovědi tomu tak bude až do konce tábora.
Zítra vyráží děti na závěrečnou "etapu" celotáborové hry, jíž je dvojdenní
puťák - cesta za pokladem na stříbrném jezeře (což samozřejmě ještě neví).
Putování bude asi vzhledem k vedrům úmorné, ale na druhou stranu závěr přímo
u krásného jezera s možností koupání jsme si asi vzhledem k počasí nemohli
vymyslet lépe :-))

Pokud jde o c elotáborovku, tak za období od minulé zprávy se událo mnoho
věcí:

- děti navštívili nefalšovanou indiánskou vesnici, kde museli v soubojích s
indiány vybojovat jejich důvěru a své životy. Odměnou jim pak byly nejen
indiánské náramky, ale také chutná pečínka, která nám nahradili táborový
oběd :-))

- děti dostaly darem od indiánů jejich stan tee-pee, který jsme si v táboiře
postavili a už nejeden oddíl v něm strávil romantickou noc

- nepřátelská banda desperátů, vedená ryšavým Cornelem, zajala 4. oddíl a
následně se musely naše ranče vydat na noční bojovku - výzvědy v Cornelově
táboře a nakonec si vysvobodit své zajatce

- po akci v táboře desperátů jsme konečně pochopili tajemnou roli naší
kuchtičky Zarky, která před světem i před námi doposud skrývala své
tajemství, pozůstalost po svém otci a pohnutou historii mapy pokladu na
Stříbrném jezeře, jejíž jednu teřtinu jsme od Zarky získali

- přes noc náš tábor bohužel navštívila Cornelova parta, které se podařilo
ukrást naši táborovou pokladnici se všemi dolary a také s tajemným
medailonem! Druhého dne ráno jsme s pomocí stopaře Sama Hawkinse bandu
desperátů vystopovali a vyhnali, osvobodili nebohého Sama a získali
zbývající dvě třetiny mapy, které měl u sebe překvapený Cornel

Co se týče ostatního táborového programu, dnes odpoledne čeká děti oblíbená
Olympida, letos přejmenovaná na Rančerské sportovní hry, čemuž odpovídají i
trochu jiné sportovní disciplíny, než na jaké jsou děti zvyklé (např. hod
polenem, běh přes koňskou ohradu, řezání klády na čas a mnohé jiné). Jinak
bylo dost času na oddílový program, oddíly byly na celodenním výlětě v
Krumlově a Rožmberku, o nocích v tee-pee i včerejším "širáku" jsem již psal.
Samozřejmě jsou děti hodně u vody.

V táboře jsme také měli jeden večer a noc vyhražený návštěvě "Astrobusu",
což je pojízdná hvězdárna, provozovaná pracovníky pražského Planetárie.
Večer se náramně vydařil, děti si vyslechly zajímavé povídání o všem na
obloze nad námi a později v noci měly možnost pozorovat nebe pomocí
opravdových hvězdářských dalekohledů.

Samozřejmě dál pokračuje "hon na dlary", které si děti mohou nejrůznějšímu
způsoby vydělat, ale také je mohou (a někdy musejí :-)) ) utrácet. Vše
směřuje ke konci tábora, kdy v pátek proběhne největší odbytiště dolarů,
očekávaná pouť se zajímavými a řertovnými disciplínami a také s populárním
obchodem. Druhým, skupinovým, vyvrcholením tábora bude již zmiňovaný velký
puťák alias cesta ke Stříbrnému jezeru. No a samozřejmě proběhne ještě také
závěrečný táborák (s odměněním všech dětí příslušným zaslouženým stupněm
lesní moudrosti) i oblíbená diskotéka...

Tolik prozatím ode mě. Musím pospíchat zpět do tábora :-)

Z interentové kavárny v Krumlově zdraví všechny rodiče hlavas a šerif Lukmen