Zprávy z tábora
Dnes je pondělí 6. února 2023
stránky KOLTu

[26.08.2010] Atalantin závod, očista a rituál objevení Atlantidy    (třetí běh)
Čtvrteční dopoledne začalo hrou, při které si děti měly zapamatovat co nejvíc přání (či obrázků), které posílaly bohyni Hékaté a které její nešikovná pomocnice rozsypala omylem po lese kousek za naším táborem.

Před obědem jsme ještě stihli první kolo Atalantina závodu, který spočíval v závodě tajně vybraných jednotlivců z jednotlivých polis na trati, ovšem s různými hendikepy - např. běh s kolečkem, pozpatáku, s mýdlem, převlékání trička naruby atp. Bylo to velmi napínavé a někteří vítězové neočekávaní, dařilo se i malým. Po obědě pak pokračovala druhá část, kdy spolu závodily ve čtyřech kolech vždy ty děti, které se dopoledne umístily ve stejném pořadí (tzn. první, druzí atd.)

Jelikož to byl závod velmi vyčerpávající, nemohlo po něm přijít nic jiného než mytí. Musím říci, že oproti jiným rokům se nám různými vylepšeními podařilo mytí urychlit natolik, že jsme ho v klidu zvládli i za půlku odpoledne. Bylo to potřeba, neboť jednotlivé družinky měly všechny části mapy k Atlantidě a klíče od bran města, ale stále z toho nebyly moudré, nevěděly kdy, kam a jak se vydat. S notnou dávkou štěstí a s pomocí věšteckých rad od Pýthie se dětem nakonec podařilo zjistit, že mapa, kterou skládaly jako puzzle, je jen úkryt pro opravdovou mapu, která se skrývala pod ní a že do Chrámu obětování, kde se musí provést obřad zjevení Atlantidy, mají vyrazit právě dnes večer!! To tedy bylo opravdu na poslední chvíli...

Když se setmělo, vyrazily děti s dary pro bohy do chrámu, kde hořel na kamenném oltáři oheň. Děti přečetly úvodní formuli a pak už vyvolávaly jednotlivé bohy a předávaly jim dary na usmířenou, které získaly v dosavadním průběhu tábora. Na závěr se zjevil samotný Zeus a, jak slíbil dětem na počátku tábora, ukázal jim cestu na Atlantidu, která vedla přímo skrz zadní stěnu chrámu do tmy.

Polis odvážně vyrazily vstříc neznámému, avšak u brodu narazily na strážce Atlantidy, kteří je nechtěli pustit dál. Až na příkaz Dia a po předání klíčů od bran, mohly děti projít dále. Cesta byla značena kouzelnými světly a skupinu vedl sám Zeus, takže všichni v pořádku dorazily až do hlavního města Atlantidy, kde už na ně na trůnu ozářeném ohni čekal samotný Poseidón - vládce ostrova, obklopený krásnými najádami a ostatními bohy.
Pochválil děti, že se dostaly až tak daleko, ale bohužel všechny polis na jeho ostrově zůstat nemohou, takže je nutné určit, kterému městu se dostane této výsady. "O tom rozhodnou zítřejší hry v duchu kalokagathie", pravil Poseidón a předal dětem vlajku těchto her, kterou mají druhý den vyvěsit.

Po večerce se šli všichni posilnit spánkem na Poseidónovy hry, které začínají na druhý den ráno.