Zprávy z tábora
Dnes je pondělí 6. února 2023
stránky KOLTu

[24.08.2010] Faethon a hydry    (třetí běh)
Pod Olympem to stále žije!

Úterý začalo neobvyklou rozcvičkou, kdy měly děti posbírat po táboře co nejvíc kartiček s obrázky a názvy souhvězdí a z nich pak poskládat maximum dvojic. Jako ranní probuzení velmi dobré a navíc se jim znalost souhvězdí bude hodit i v dalších dnech.

Na dopoledním nástupu pak bohové chtěli, aby si města vybrala ze svého středu jednoho Faethona. Když se tak stalo, sluneční bůh Helios daroval každému z měst jeden ze svých testovacích, nebeských vozů, který si však děti musely do hodiny vyzdobit. Pak už následovalo hodnocení designu božskou porotou, po kterém se jednotlivé vozy mohly spolu s Faethonem, koňmi a posádkou vydat na náročnou pouť po obloze, plnou nástrah - vodní příkop, slalom, couvání, překážky a občasné zkrápění vodou. Po dojezdu ještě porota zhodnotila stav vozů a dopoledne bylo za námi.

Odpoledne se do tábora dobelhali zubožení Řekové ze sousedního města, kteří vyprávěli hrůzostrašné historky o hydře, které zničila jejich město a mnoho z nich zahubila. Prosili děti o pomoc a poradili jim, že hydra se nedá zabít normálním způsobem, protože jí stále narůstají další a další hlavy, ale že je nutné ji zničit ohněm. Děti se tedy vydaly získávat prostředky k rozdělání ohně a následně se s ním snažily zničit hydří hlavu tak, aby zachytily co nejvíce její krve, která je velmi mocná a žádal si ji na večer náš táborový obřadník.
Celé ničení hyder se značně zkomplikovalo díky dešti, takže některé hydry ne a ne shořet, ale houževnatost nakonec zvítězila a i když polis Athény spálila hydří hlavu jako poslední, podařilo se jí naopak získat nejvíce její krve.

Den byl zakončen vyvoláním boha Herma, kterému děti obětovaly vhodné dary a jenž je pak informoval o tom, že se prý zjevila Atlantida a všichni tam putují, takže bychom měli také, jelikož to je cíl našeho snažení. Byli jsme trochu na pochybách, protože Hermes je známý svými úskoky a vtípky, ale přeci jen jsme to museli prověřit, takže děti uléhaly s tím, že je druhý den čeká velké putování.