Zprávy z tábora
Dnes je pátek 22. února 2019
stránky KOLTu

[10.08.2009] Pozdravy z vypečená pravěk    (třetí běh)
My čeřínská kmen zdravit naše potomky potomků!
Pravěký tábor se nám pěkně rozjíždět, vše fungovat, jak má a my se mít na pravěk velmi dobře. Všichni být zdravá a silná a dobře plnit úkoly, které jim já, Náčelník Mamutík, dávat. Praděti být v tlupách, mít krásná jména, pokřik a totemová zvíře. Ušít si z kůží oblečky, aby nám nebýt zima!!

První den večer objevit se Šamana a povídat Náčelníkovi, že přijít praděti potomci potomků z její věštba a pomoci našemu kmen navrátit sílu, bohatství a hojnost. Náčelník ze začátku nemít důvěra, ale pak říct, že to zkusit. Praděti dostat úkoly v tlupa, které ony plnit druhý den a také chystat dřevo, protože Šamana říct, že bude večer oheň z obloha, který my moct sebrat a zapálit tím náš táborák. A jak řekla, tak se i stalo!!

My přinést oheň po tlupách z kopec, zapálit velká oheň a začít vyprávět příběhy a rozdávat novým v náš kmen náš kouzelný talisman na krk. Když to hotovo, Šamana říct, že my zkusit vyvolat Bohy, zda jsou nám nakloněni. My začít bubnovat, zpívat a přivolávat je. Najednou malý oheň za námi, od něj vzplát dřeva po cesta na kopec. My jít se tam podívat, Šamana stále přivolávat Bohy. Najednou z kopce divná mlha, oheň a zjevit se 4 mocní a tajuplní Bohové.

My prosit Bohy o přízeň pro náš kmen. Oni být nám nakloněni, ale nebýt to snadné. My muset se snažit, aby dojít na Horu Osudu, kde my mít možnost hodovat s Bohy v jejich Jeskyně. Potřeba však hodně pracovat v tlupa, sbírat mušličky, putovat po kraji, lovit zvěř a další věc. Pak my mít šanci být opět nejsilnější kmen.

Bohové však dobří a darovat nám každý něco svého umu: umění ohně; plodnost, aby my se mít dobře; znalost přírody, ve které my žít a moudrost, jak to vše využít. Pak Bohové jak přijít, tak zmizet. My ještě zahalekat pár kmenová píseň a jít každá spát do svá jeskyně, protože my muset stavět druhý den chýše pro Šamana, kterou Bohové vyvolit, že mluvit skrze ní k nám.

Počasí v naše údolí nádherná, ulovený mamut moc dobrá, vše dobrá!

Za daleké kopce zdravit

Náčelník Mamutík